Demers

FERESTRE DESCHISE

Grupul Sulina 5 și Invitații deschid ferestre pentru locuitorii și artiștii de pe malurile Dunării în dorința de a dărui imagini ale fascinantului fluviu.

Grupul Sulina 5

Invitatii

Fundația Elena Surdu Stănescu a inițiat tabăra de creație de la Sulina în urmă cu zece ani, realizând doua expoziții în București, la Muzeul Național al Satului “Dimitrie Gusti” - 2011, 2015, cu imagini din minunatele locuri: Delta, Fluviul, Sulina.

Ne propunem să îmbogățim expoziția existentă cu lucrări create de artiști din fiecare oraș itinerat de pe malurile Dunării.

Vă invităm să intrați în dialog cu ele și să le înțelegeți mesajul.

Sulina - spaţiu peste care au vremuit viscole, vânturi şi soare, spaţiu unde trăiesc în armonie etnii aduse de timpuri peste statornicia locurilor înfrăţindu-se într-un climat prietenos şi aspru sub lumina ce se cerne între pământ şi cer.
Sulina - loc izolat de lume, legat de ea prin curgerea Dunării, păzit de asprimea vântului şi gheţurilor, a rămas o oază ce-şi construieşte cu greu istoria.
Dunărea - Fluviu ce străbate Europa din Munţii Pădurea Neagră până la Marea Neagră găzduieşte aşezări omeneşti pe care le leagă trăsături esenţiale - dragoste şi respect pentru acest mare fluviu, de la izvor până la vărsare.
Vărsarea, loc unde s-a ctitorit în timp un loc binecuvântat de Dumnezeu, iubit şi dorit de oameni, Delta Dunării, unic prin frumuseţe, bogăţie, diversitate şi benefic pentru om în toate anotimpurile.
Această Deltă, acest oraş - Sulina, acest fluviu - Dunărea doresc să-şi arate misterele, frumuseţea şi specificitatea prin ochii artiştilor - creatori de imagini - oamenilor.

Artă românească contemporană - Sulina 5 şi invitaţii

Grupul Sulina 5 şi invitaţii - artişti plastici contemporani consacraţi deschid ferestre pentru colegii lor artiştii statorniciţi pe malurile Dunării, în dorinţa de a dărui oamenilor imagini filtrate prin mintea şi sufletul lor.

Lista artiştilor expozanţi, va fi un document viu, în permanentă îmbogăţire, cu participarea artiştilor plastici din oraşele itinerate. În fiecare oraş în care are loc expoziţia artiştii locali vor avea o expoziţie pe tema propusă, Dunărea, din care vor fi selecţionate patru lucrări pentru expoziţiile următoare. În final ne vom întoarce la Sulina şi Tulcea unde ne vom întâlni într-o expoziţie amplă ce va cuprinde toate lucrările expuse pe traseul itinerat. Propunerea noastră este ca acest proiect să se deruleze începând din anul 2016 pe tot parcursul Dunării, în oraşele - port perechi: Giurgiu - Ruse, Călăraşi - Silistra, Calafat - Vidin, Turnu Severin - Cladova şi din anul 2017 să continue în Germania, Ungaria şi Austria.

Diversitatea lucrărilor, dată de locuri şi artişti, va fi în acelaşi timp unitară prin Dunăre - fluviul din harta fluviilor lumii, unic şi minunat pentru noi cei ce ne bucurăm de El şi darurile lui binefăcătoare, faţă de care avem datoria sacră să-l păstrăm nealterat peste timp, generaţiilor viitoare.


Dunărea


Nicolae Labiș


Prieteni dragi, acum porni-vom
Pe malul Dunării cel clar
Şi vom porni nu pe o navă
Ci pe-un vapor imaginar.

Cum fierbe apa în cazane
Şi sar dintr-însa stropi mărunţi
Aşa-i şi Dunărea când fierbe
În marele cazan de munţi...

Deasupra ei sunt aburi groşi
Şi-n serile cu clar de lună,
Iar nourii s-agaţă-n brazi
Când tună-n vreme de furtună...

Acum să mergem mai departe
Se-nalţă-un pod pe al apei clar
Este clădit de noi si-n parte
Cu fratele popor bulgar.

Pe pod de vase aici, pe vremuri
Oştiri turceşti au năvălit...
Dar i-am izbit şi-i biruirăm.
Scrisoarea III-a aţi citit?

S-au risipit acele poduri,
Dar pe-acest nou şi trainic pod
Nu trec oştiri cotropitoare,
Ci tren de pace, plin de rod.

Spre malul drept şi stâng curg râuri
Sclipind la marginea câmpiei
Căci Dunărea-i ca şi o mama
Ce lângă ea îşi strânge fiii.

Acum la bălţi o să ajungem
Aici se pescuieşte crap.
Ce bun e crapul la fiertura!
Ce bun e crapul la proţap!...

Ni-i draga nouă-această apă,
Drum fără pulbere şi fum
Ce ştie şi apuse chinuri
Şi bucuria de acum.

The Danube


Nicolae Labiș


My dear friends, let’s start to float, now,
On the crystalline waters of the Danube River
Let’s adventure on an imaginary boat
And not on an ordinary ship.

This Great Blue Danube is cutting through
And wandering away the rocky mountains,
As the water fermenting in the boilers
And splashing with squiring droplets.

Thick steams arise above the Danube
In the evening, by the moonlight,
And during the thunderstorm nights
The clouds are hanging in the fir trees.

Let’s move forward, now, and see what’s happening!
A shining bridge arises upon its waters’ clear
A friendship bridge which has been built
By us, Romanians, and our brothers, the Bulgarians.

Long time ago, the Turks invaded us
On a pontoon made of ships
But we fought hard and overcame them.
Eminescu’s Third Letter should you read!

Those bridges have been destroyed ever since,
But there is a new giant bridge towering now
And serving for peaceful, friendly troops
And not by overwhelming armies!

Some other rivers flow with shining waters
On the left and right borders of the Danube
Because this river behaves like a mother
Nourishing her sons at her breasts.

And here we are upon the ponds
Which are populated with carp
How good is the carp when is boiled!
How good is the carp when is baked!

We really cherish its clear waters
Welcoming, quiet, floating paths
He who has witnessed deepen sorrows
And, now, expresses our hearts.